طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق مرزی آذربایجان غربی بااعتبار 45 میلیارد ریال تصویب و از اول آذر امسال لازم الاجراست.