با اختصاص 860 میلیارد تومان اعتبار طرحهای بازآفرینی شهری، به 13 هزار واحد مسکونی در آذربایجان غربی تسهیلات ساخت و نوسازی پرداخت می شود.