تخریب قبور ائمه بقیع ریشه در تفکر بنی‌امیه دارد / آیت‌الله حسینی قزوینی معتقد است که ماجرای جسارت وهابیت و آل‌سعود به قبور مطهر ائمه بقیع (ع)، ریشه در تفکر و اندیشه بنی‌امیه دارد.