باهدف احیای قسمت جنوبی تالاب یادگارلو نقده، مسیر کانال آب در فاصله ای دورتر از زهکش اطراف تالاب لایروبی می شود.