اين پويش به مناسبت هفته جهاني کودک با حضور 400 کودک در ورزشگاه شهيد چمران خوی برگزار شد .