36 باند تهیه و توزیع موادمخدر در نیمه نخست امسال شناسایی و متلاشی شده اند.