معاون استاندار آذربایجان غربی: شبکه نظارت بر قیمت گذاری کالاها ظرف 10 روز اقدام کند.